LINKS

Links


Agape: www.agapebelgium.be - Therapiecentrum voor sjamanisme, psychotherapie en groepsgerichte therapie

Een helende reis: www.eenhelendereis.be - individuele begeleiding klankschalen en cranio-sacraal, klankschaalconcerten en nog veel meer

Kristalklank: www.kristalklank.be - opleidingsinstituut voor klank en healing

Merlyn: www.merlyn.be - herbronningswinkel

Naturopathica: www.naturopathica.be - Belgische beroepsvereniging voor Naturopaten. Wettig erkende beroepsvereniging

Zinzolder: www.zinzolder.be - waar ruimte is voor meer

Digitalartist: www.digitalartist.be - creator van deze website

 

 

 Copyrights © www.arachneweb.be - Alle rechten voorbehouden