VISIE

Visie


Werken met klankschalen vraagt zorg. Zowel in het individuele begeleidingswerk als bij het geven van workshops en opleidingen zijn er 5 peilers waarmee rekening dient gehouden.  Deze 5 peilers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Er kan niet op 1 peiler gewerkt worden zonder de ander te beroeren.  Deze 5 peilers zijn: het lichamelijke, het emotionele, het mentale, het energetische en het spirituele.

Werken met klankschalen wil zeggen; evenwicht brengen waar onevenwicht is.  Balans brengen waar disbalans is. Het draait om harmonie en dit kan enkel bij een holistische aanpak.

Het individuele werk met klankschalen;
Klankschalen kunnen heel wat teweeg brengen in het lichaam, dit zowel door hun trilling als door hun geluid. 
Tijdens het behandelen van een cliënt worden deze 5 peilers dan ook steeds in acht genomen.  De cliënt kan op eender van deze 5 peilers reageren en hierop dient de behandelaar in te spelen.  Dit kan door het klankspel aan te passen, maar kan ook door bevraging tijdens de behandeling. 

Workshops en opleidingen
Vooraleer mensen met een klankschaalopleiding starten dient men op emotioneel en therapeutisch vlak in het reine te zijn met zichzelf.  Dit om te vermijden dat je als begeleider vast loopt bij een behandeling. 
Ofwel dient men een emotionele opleiding gevolgd te hebben, ofwel nog te volgen via een module van 10 dagen.

Om een volwaardig klankschaaltherapeut te worden is het uiterst belangrijk om jezelf voortdurend in vraag te stellen en indien nodig een therapeut te raadplegen.

Ons streefdoel is om de groepen niet groter dan 12 deelnemers te maken.
In groepswerk blijven we met 2 begeleiders werken.  Indien iemand ziek valt zorgen we ervoor een assistent aan te spreken.
Bij elke opleiding en workshops dient de aarding als vertrek-en eindpunt. Spiritualiteit vertrekt vanuit een goede aarding.

We dienen ook hier steeds die 5 peilers terug te vinden.  Er dient een evenwicht te zijn tussen deze 5. 
Evenwicht is geen constante, wel een streven naar het zo goed mogelijk voelen.

Het lichamelijke en het emotionele is terug te vinden in de oefeningen, zowel met als zonder gebruik van klankschalen

Het energetische en spirituele wordt opgeroepen door klank (klankschalen, drum e.a.)door visualisaties en meditatie.

Het mentale vinden we terug in het theoretisch gedeelte. (o.a. settings, interacties, projecties, axenroos, afweermechanismen, machtsdriehoek …)
Hiervoor kunnen we beroep doen op specifieke therapeuten.

Binnen het werk met klankschalen volgen wij de ethische code van Naturopathica.
Dit zowel in het individuele werk als in de workshops en opleiding.


Copyrights © www.arachneweb.be - Alle rechten voorbehouden