WORKSHOPS

Leren werken met klankschalen


Klankschaalintegratie: met deze integratie richten wij ons tot diegenen die wel iets meer over klankschalen willen weten en hiermee relaxerend aan de slag willen gaan.Ook therapeuten die binnen hun discipline klankschalen willen integreren zullen hier heel wat van opsteken. Deze korte opleiding geeft geen recht op de titel van klankschaaltherapeut. Er kan wel een certificaat van deelname bekomen worden. Je kan jezelf relaxatietherapeut noemen.

Deze klankschaalintegratie omvat 5 weekends: Werken rond zintuigen: Dit weekend oefenen we al onze zintuigen. We bekijken, proeven, ruiken, beluisteren de klankschalen. Indien het weer het toelaat doen we deze oefeningen in de natuur. Werken rond emoties: blijheid, kwaadheid, verdriet, angst… we kennen ze wel, hoe gaan we ermee om? Mogen ze er zijn? We ervaren hier de diepe emotionele werking van klankschalen. Werken rond verbinding: Door gebruik te maken van de eigen stem en de klankschalen maken we verbinding met ons lichaam. Hierdoor sporen we blokkades op en kunnen ze deblokkeren. 2 dagen aanleren van verschillende settings voor individuele behandelingen + 2 dagen therapie in een ruimer theoretisch kader: de verschillende fases in bewustzijnsontwikkeling en hun verband met therapeutische stromingen.

In het laatste weekend geven de deelnemers een sessie vanuit hun discipline in combinatie met de klankschalen. Voor diegenen die geen eigen praktijk hebben, werken dit weekend een relaxatieoefening uit.

Deze volgorde is niet bindend, zij kan gewijzigd worden indien wij dit nodig vinden. In elk weekend worden settings aangeleerd die elke deelnemer thuis kan oefenen.

Voor praktische info zie agenda


Copyrights © www.arachneweb.be - Alle rechten voorbehouden